Handicap-faciliteter

Ved P-plads ved Kvickly er af-/påstigning umiddelbart foran Ny Ridehus, indgang 22A i glasfacaden.

Her er der også adgang for dårligt gående og kørestolsbrugere. Indendørs er handicaplift.

Kørestolsbrugere kan rette henvendelse direkte til Næstved Teater for særlige aftaler.